BİNA AKUSTİK RAPORU MİMARİ AKUSTİK PROJE

BİNA AKUSTİK RAPORUNUZ HAZIR MI?

AKUSTİK RAPOR NEDİR?

AKUSTİK RAPOR

Belediyeler tarafından yapı ruhsatı alınması aşamasında istenen Bina Akustik Raporu : Her türlü yapı, bina, tesis ve işletmenin işletimi ve kullanımı safhalarında insanların maruz kalacağı, binaların dışından veya içinden kaynaklanan gürültülerin, kişilerin huzur ve sükûnuna, beden ve ruh sağlığına olumsuz etkilerini en aza indirecek iyi işitme ve algılama koşullarının sağlanması için, tasarım, yapım, kullanım, bakım ve işletim bakımından uyulacak kuralların belirlendiği teknik – resim – diyagram ve şemaların yer aldığı dökümanı ifade eder.

Bina Akustik Raporu 31 Mayıs 2017 tarihli resmi gazetede yayımlanan Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik gereği standartları belirlenen bir teknik dökümandır.

bina akustik raporu

Yapı ruhsatlarının alınma aşamasında binaların gürültüye karşı korunması hakkındaki yönetmelik gereği bina akustik raporu istenmektedir.

mimari akustik projesi

Binaların gürültüye karşı korunması hakkındaki yönetmeliği gereği belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde kalan tüm binalarda uygulanmasi zorunludur. Hazirlanan proje neticesinde bina akustik performans belgesi düzenlenecektir.