Hizmetlerimiz

Hizmetlerimiz

Pusula Mimarlık Mühendislik olarak mimari, statik ve inşaat konularında uzmanlaşmış bir tasarım proje ofisidir. Pusula Mimarlık Mühendsilik Proje ofisimiz estetik, ekonomik ve zamana uygun modern yapılarınızı tasarlamak için uzman ekibi ile her zaman hizmet vermektedir.

01.
MİMARİ UYGULAMA PROJESİ

Uygulama projesi, ön proje ve kesin proje çizimlerinin son aşamasını ifade ediyor. Uygulama projesinde çizilen her çizginin, yazılan her yazının ve konan her ölçünün bir elemanı ortaya çıkarıyor. Yapının inşa edilebilmesi için, statik projesinin tüm İnşa ölçülerini, tesisat projesinin inşaatı etkileyen bütün elemanlarını, imalat detaylarına uygun ölçü ve karakterde mimari elemanlarını, detaylarla ilgili referanslarını ve tüm detayları çizim teknikleri ile eksiksiz içeren, gerekli bütün ölçülerin ve malzemelerin yazıldığı; büro ve şantiyede her türlü çalışma ve imalat aşamasında kullanılabilecek nitelikte ve kolayca anlaşılabilir çizim tekniği ile hazırlanan projeler olarak karşımıza çıkıyor.

02.
MİMARİ CEPHE

Binaların kabuk tasarımı mimaride temel ve en kritik unsurlardan biri. Yapının cephe tasarımının önemi, kullanıcıyla yapının ilk karşılaşma anının bir aktörü olmasının yanı sıra iç ve dış mekan ilişkisini düzenleyen yapısal bir unsur olmasından kaynaklanmaktadır. Cephe, tasarımın dışarıya yansıyan ‘siması’. Bir yüzün hatlarını mükemmel kılan da estetik orantıların, şehir ile ilişkisi, ve o binanın yeri yanı sıra çevresel faktörler ile uyumdur.

03.
KONSPET TASARIM

Konsept, mimaride tasarım fikrinin oluşmasından tasarımının tamamlanmasına kadar her aşamada etkili olan önemli bir kavramdır. Amaç, çalışmanın farklılıklarını belirgin hale getirerek beğeni toplayabilmektir. Sosyal mekanlar ile butik şekilde inşa edilen yerleşim alanlarında, bu tarz uygulamalara sıklıkla rastlanır. Ortaya çıkacak projenin hedefe ulaşma başarısında konsept doğrudan etkilidir. Konsept kavramı, tasarımın dayandığı temel olarak nitelendirilebilir. Konsept, tasarım oluşturmak için dikkate alınan temel nitelikler, değişkenler ve çözüm önerileridir. Konsept konusundaki değerlendirmeler proje çiziminden önce ve tasarımın ortaya çıkarılması aşamasında yapılmış olmalıdır. Böylelikle tasarımın tutarlı şekilde hazırlanması sağlanabilir.

04.
AVAN PROJE

Tasarımın mimarı alanında zihin uçuşmasından bir sonra ki evresidir. Avan proje tam anlamıyla bir ön hazırlıktır, ilk proje de denilebilir, avan proje statik olarak desteklenen bir proje değildir sistem taşıyıcı elemanlar mesela kolon , perde vb. tamamen öngörü üzerine belirlenir. Avan projede kata kaç daire sığacak, daireler kaç m2 alana sahip olacak gibi soruların cevabını iş verene sunmak adına ön çalışmadır uygulamaya yönelik değildir. Avan proje üzerinde kesinleşen tasarım uygulama projesi aşamasına taşınıyor. Yürürlükte bulunan imar planı ve mevzuatına göre hazırlanan avan proje, uygulama projesinin yapılmasına esas teşkil ediyor. Özetle avan proje gerçek bir proje olmamak ile beraber bize proje hakkında fikir veren ana taslaktır.